Behandlinger

En psykomotorisk behandling kombinerer samtale- og kropsterapi. Fysiologiske, følelsesmæssige og psykiske symptomer påvirker hinanden indbyrdes, og derfor giver det både god mening og gode resultater, at adressere alle aspekterne under den samme behandling.

Psykomotorisk kropsterapi er som udgangspunkt en nænsom, manuel behandlingsform, hvor kroppen afspændes. Den foregår på en briks, og du har tøj på under behandlingen. De blide berøringer, muskelstræk og dybdeafspænding frigiver kroppens egne hormoner oxytocin, dopamin, acetylkolin og endorfin. Det er hormoner, der virker smertelindrende, giver velvære og sænker blodtrykket og niveauet af stresshormon i kroppen.

En afspændt krop retter din opmærksomhed på områder i din krop eller dit liv, hvor du får mulighed for at lytte og blive klogere på dig selv. Det er samtaledelen af en psykomotorisk behandling, der handler om at udvikle en øget kropsbevidsthed.

Psykomotorisk kropsterapi er en ressourceorienteret behandlingsform, der altid er individuelt tilrettelagt efter dine behov og ønsker.

Før din første behandling ringer jeg dig op til en snak med dig om dine symptomer, behov og ønsker til et behandlingsforløb for at afdække, hvorvidt jeg er den rette behandler til at hjælpe dig i din situation.

Vigtige livsvalg skal tages med den jordforbindelse, der gør ideer, drømme og visioner levedygtige.

Stress

I den psykomotoriske stressbehandling kombineres samtale- og kropsterapi, således at der tages hånd om både de fysiske og psykiske stresssymptomer. Den typiske behandling af stress foregår i dag hos en psykolog eller stresscoach gennem samtaler og psykoedukation. Mange af mine klienter oplever dog, at der i de former for behandling mangler fokus på og behandling af det kropslige aspekt af stress.

Angst

Angst er en autonom reaktion, der påvirker dig kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt. Man kan ikke kontrollere angst, men gennem et  psykomotorisk behandlingsforløb kan du lære at påvirke og forstå din angst, så den mister magten over, hvordan du lever dit liv. Dette foregår gennem manuelle kropsbehandlinger, samtaler, kognitive teknikker og selvstændige kropslige og mentale øvelser. Angst kan helbredes.

smerte

Psykomotorisk smertebehandling tager hånd om både krop og psyke. Det betyder, at vi i et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb arbejder både med de fysiske smerter, og de udfordringer smerten giver dig personligt, privat og i dit arbejdsliv. Mine klienter oplever, at de får mere fysisk og psykisk overskud, og at det ikke længere er smerten, der styrer deres liv, men dem selv.