smerte

akutte smerter

I en psykomotorisk behandlingssammenhæng handler de akutte smerter om de gener, du har haft i kortere tid. Det kan være nakkespændinger, hold eller ondt i ryggen, hovedpine, led- og lændesmerter. Det er vigtigt, at du tager disse smerter alvorligt og gør noget ved dem, så de ikke udvikler sig til kroniske tilstande. Her og nu kan jeg hjælpe dig med at mindske den akutte smerte. På den lidt længere bane afdækker vi sammen, hvor i din dagligdag den akutte smerte stammer fra, og gennem ergonomisk vejledning og individuelt tilrettede øvelser lærer du helt at undgå de belastninger, der fører til de akutte smerter.

De akutte smerter er vigtige. De er kroppens advarselssignal om skade, og de fortæller os, at vi skal skal stoppe en handling eller påvirkning.

kroniske smerter

Kroniske smerter er længerevarende smertetilstande, der har varet i mere end 6 måneder. Kroniske smerter kan opstå som følge af en akut skade, længerevarende sygdom eller på grund af individuelle samspil mellem genetiske, hormonelle, miljømæssige og adfærdsmæssige forhold. Smerte og smerteintensitet opleves meget forskelligt fra person til person, men generelt nedsætter de længerevarende smerter livskvalitet, arbejdsevne og trivsel hos den enkelte.

De kroniske smerter kommer sjældent alene. Ofte ledsages de af  søvnproblematikker, bekymringstendens, øgede kropslige og mentale stresssymptomer, opspændt muskulatur, nedsat energiniveau m.m. Hvis du har kroniske smerter er det vigtigt, at du bliver undersøgt for andre sygdomme, så disse kan udelukkes, og du kan få den rigtige diagnose og behandling.

smerter uden lægefaglig forklaring

Fibromyalgi, piskesmældssymptomer, kronisk træthedssyndrom, spændingshovedpine og migræne er eksempler på kroniske smerter uden lægefaglig forklaring. Hvis du lider af noget i denne gruppe, er du sikkert blevet mødt med en hel del overbærenhed, manglende forståelse, mistro eller blevet tillagt at være hypokonder af sundhedspersonale, familie eller venner.

Jeg er selv tidligere fibromyalgiramt, så jeg kender turen gennem smertehelvedet og som kastebold gennem sundhedsvæsenet. Er du diagnosticeret indenfor smertegruppen ‘uden lægefaglig forklaring’, vil du ofte være meget belastet, forpint, træt og stressbelastet. Den kropslige stresstilstand forstærker hjernens oplevelse af smerteimpulser fra kroppen, og forværrer dermed din oplevelse af smerten.

PSYKOMOTORISK SMERTEBAHANDLING

I psykomotorisk kropsterapi arbejder jeg med  sammenhængen mellem kroppen og psyken. Det betyder, at vi arbejder med de fysiske smerter, de bekymringer og tanker, du gør dig om din situation, og de udfordringer smerten giver dig privat og i dit arbejdsliv. Hvis du er sygemeldt arbejder vi med kropslige og kogitive strategier for, hvordan du bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Når du starter i et behandlingsforløb hos mig, handler det primært om at nedsætte den akutte stresstilstand, din krop befinder sig i. Det får du hjælp til gennem den manuelle behandling, der gennem berøring og blide muskel- og ledstræk frigiver hormonerne dopamin, endorfin og oxytocin og signalstofferne serotonin og acetylkolin. Det er din krops egen biokemi, der både sænker dit blodtryk og niveauet af stresshormoner i kroppen og dæmper din smerteoplevelse. Endvidere i behandlingen benytter jeg afspænding, vejrtrækningsøvelser, akupressur, kropsholdningsanalyse, yogaøvelser, meditation og ergonomisk vejledning, når jeg hjælper dig med at komme fra smertehelvede til trivsel. Det er en blandet pose bolcher, kan man indvende, men det har vist sig yderst effektivt både for mit eget og mine klienters vedkommende.

Psykomotorisk  kropsterapi er altid individuelt tilrettet. Derfor vil et behandlingsforløb aldrig indeholde samtlige smertedæmpende tiltag. Selvfølgelig kun dem der er relevante for dit vedkommende. Ved at inddrage både kroppens og de følelsesmæssige udfordringer, oplever mine klienter at de får mere fysisk og psykisk overskud, og ikke mindst:

At det ikke længere er smerten der styrer dit liv, men dig selv.

SELVE BEHANDLINGEN

Den psykomotoriske kropsbehandling foregår på en briks, og du har tøj på under behandlingen. Det er en ressourceorienteret og nænsom behandlingsform, der tager udgangspunkt i din situation og dine behov. Hen ad vejen, når du er klar til det, præsenteres du for fysiske øvelser, akupressur og afspænding, som du selv kan lave hjemme, og som vedligeholder og forlænger dit udbytte af kropsbehandlingerne.

Samtaledelen i behandlingen foregår som regel før selve kropsbehandlingen. Du bliver bedt om at medbringe en dagbog, hvor du kan notere dagsformen, tanker, overvejelser, drømme, øvelser, op- og nedture gennem behandlingsforløbet.

Du får bedst udbytte af kropsterapien, hvis du undlader at planlægge andre aktiviteter efter en behandlingsaftale. Sørg for at have god tid til dig selv efterfølgende. Gå en tur. Sid lidt for dig selv i bilen. Når du alligevel er kommet hjemmefra, så brug lidt tid på at lære at lægge små oaser af selvomsorg ind i din hverdag.

 TAG DINE SMERTER ALVORLIGT

Skriv eller ring til mig, så finder vi en tid til en uforpligtende snak om hvorvidt dine smerter er akutte eller kroniske, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at blive fri af eller reducere smerterne.