stress

PSYKOMOTORISK BEHANDLING AF STRESS

I den psykomotoriske stressbehandling kombineres samtale- og kropsterapi, således at der tages hånd om både de fysiske og de psykiske stresssymptomer. Den typiske behandling af stress foregår i dag hos en psykolog eller en stresscoach gennem samtaler og psykoedukation. Mange af mine klienter har givet udtryk for, efter at have været igennem de former for behandling, at de har manglet også at have fokus på og behandling af de kropslige aspekter af deres stressproblematikker.

Psykomotorisk kropsterapi tager udgangspunkt i den opfattelse, at de fysiologiske og psykiske stresssymptomer påvirker hinanden indbyrdes, og at det derfor både giver bedst mening og de bedste resultater at adressere begge aspekter i et behandlingsforløb.

Den psykomotoriske tilgang til stress tilbyder en ressourceorienteret kropsterapi, der giver dig mulighed for at forstå dine kropslige reaktioner på en ny måde. Det giver dig mulighed for at forbedre din måde at håndtere pressede situationer og perioder på i fremtiden – både kropsligt og mentalt.

Stressbehandlingsforløb – fra stress til trivsel

Et behandlingsforløb hos mig, er for det første en her og nu indsats, der reducerer den akutte stress belastning. Det foregår primært gennem den manuelle behandling, der gennem berøring og blide muskel-og ledstræk frigiver hormonerne dopamin, endorfin og oxytocin og signalstofferne serotonin og acetylkolin. Det er din krops egen biokemi, der sænker dit blodtryk og niveauet af stresshormoner i kroppen. Den manuelle behandling hjælper dig kort sagt med at slappe af. Den gelejder dig ned i kroppen, så du kan mærke, hvem du er, hvor du er, og hvad du har brug for lige nu.

For det andet er det en lidt længere og bevidstgørende proces, der handler om at opdage andre måder at møde livet på, end dem du kender og bruger i dag. Og at identificere kilden til din stresstilstand. Derfor undersøger vi sammen eventuelle uhensigtsmæssige antagelser og tankemønstre, som gør dig sårbar for tilbagefald, samt hvilken adfærd eller miljøfaktorer der enten øger eller reducerer stressniveauet i din hverdag. Du bliver en hel del klogere på dig selv på vejen til et godt liv efter stress.

selve behandlingen

Den psykomotoriske kropsbehandling foregår på en briks, og du har tøj på under behandlingen. Det er en ressourceorienteret og nænsom behandlingsform, der tager udgangspunkt i din situation og dine behov. Hen ad vejen, når du er klar til det, præsenteres du for fysiske øvelser, akupressur og afspænding, som du selv kan lave hjemme, og som vedligeholder og forlænger dit udbytte af kropsbehandlingerne.

Samtaledelen i behandlingen foregår som regel før selve kropsbehandlingen. Du bliver bedt om at medbringe en dagbog, hvor du kan notere dagsformen, tanker, overvejelser, drømme, øvelser, op- og nedture gennem behandlingsforløbet.

Du får bedst udbytte af kropsterapien, hvis du undlader at planlægge andre aktiviteter efter en behandlingsaftale. Sørg for at have god tid til dig selv efterfølgende. Gå en tur. Sid lidt for dig selv i bilen. Når du alligevel er kommet hjemmefra, så brug lidt tid på at lære at lægge små oaser af selvomsorg ind i din hverdag.

FRA STRESS TIL TRIVSEL

Skriv eller ring til mig, så finder vi en tid til en uforpligtende snak om dine stress-symptomer og din livssituation, og om jeg er den rette behandler for dig.