KURSER

Du klare lys, som skinner i mit væsens grund, drag mig til dig. Drag mig bort fra sansernes snarer, bort fra forstandens labyrinter, og befri mig for symboler, for ord, så jeg kan opdage det, de dækker: det uudtalte ord i mørket, som indhyller mit væsens grund.                                                                                                                                                                                                                                                                       Bysantinsk hymne

Bøn starter og udvikler sig i stilhed. At  finde en oase med ydre stilhed er en luksus i vores travle liv i en kultur, hvor vi har vænnet os til, at lyd, larm, støj og uro er en helt normal del af hverdagens lydtæppe. Dog er det ikke den ydre støj, der forstyrrer mest, når vi søger fordybelsen. Niveauet af vores indre larm og uro kan være ret overraskende, og ikke mindst overvældende, fordi vi måske ikke var klar over, hvor meget indre støj, vi rent faktisk lever med til daglig. Bønnen giver mulighed for at rydde op indvendigt. Nænsomt sorterer den avner fra kerner. Vi luger omsorgsfuldt ukrudtet i sjælens blomsterbed, og på et tidspunkt erfarer vi, at det centrerede hjerte står frem i os.

Her kan sjælen hvile. I et hjerte der tør være åbent – givende og modtagende – i en turbulent hverdag i en verden, vi til tider ikke forstår. Her kan de kontemplative værdier begynde at spire og være en aktiv del af vores hverdagsliv med omsorg, nænsomhed, blidhed og kærlighed – for os selv, vores medmennesker og for vores klode. En konstant tankeflom og fysisk uro er de største forhindringer imellem os selv og kontakten til det guddommelige niveau. Centrerende bøn, lectio devina, salmesang og hellig dans er kristne visdomsøvelser, der tilsammen udgør forskellige veje i en indre fordybelsespraksis, hvor det handler om:   

At åbne sig indad imod sin egen dybeste intention, imod det guddommelige niveau, imod sine dybeste, iboende kvaliteter. At udskifte vores forældede, dualistiske styresystem med et nyt, der inkluderer og rummer i stedet for at dømme, og som hjælper os med at holde det focus og den retning i livet, vi dybest set ønsker. Kurserne handler også om at finde og skabe et fællesskab med andre, hvor det er muligt at dele og udveksle med hinanden. Fællesskabet er både en kilde til glæde, vækst og indbyrdes hjælp og inspiration til, hvordan vi kan fastholde en bønspraksis, når vores individuelle modstand truer med at lukke kontakten til os selv.

VESPER – STILHED, KROP, BØN

Vesper er den katolske kirkes bøn ved solnedgang i den blå time efter dagens udadvendte aktiviteter. Den forbereder os til aftenens roligere tempo og indadvendthed. Den danner bro mellem lys og mørke og giver os håb og centrering med ind i natten.

Første del starter med en introduktion til dagens tema, hvorefter vi centrerer kroppen med fysiske øvelser og afslutter med en periode med centrerende bøn. Anden del er forbeholdt spørgsmål og udveksling i gruppen.

Gruppen er for dig uden kendskab til og erfaringer med centrerende bøn, og som ønsker en fordybelsespraksis med rødder i en kristen tradition. Her introduceres du til de grundliggende principper for centrerende bøn, som adskiller sig fra andre fordybelsesformer. Hvis du ønsker at deltage i aftnerne med åben bøn, skal du have gennemført denne introduktion eller have en eksisterende praksis med centrerende bøn.  

1. onsdag i hver måned kl. 16.00 – 19.00.
Nymarks Allé 378, 8320 Mårslet.
6 – 10 deltagere.
Pris: 1500 kr. Betaling på mobilepay/bankkonto.            Tilmelding på mail/sms senest en uge før start. 
10 gange med start onsdag d. 4. marts 2020.

VESPER – ÅBEN BØN

Aftnerne her er åbne for alle, der har erfaring med centrerende bøn. Du behøver ikke at tilmelde dig, du dukker bare op.

Første del starter med en introduktion til dagens tema, hvorefter vi forbereder os til bøn gennem Lectio devina. Det betyder hellig læsning, og er en kristen visdomsøvelse, der har til formål at åbne hjertets evne til dybere erkendelse. Det er en vej, der bringer os ned i visdomslaget under ordene i udvalgte tekster fra Biblen og andre hellige skrifter.

Dette er en måde at dykke ned i de kristne tekster på og lade os nære af en åndelig føde, der er ligeså relevant for moderne mennesker idag som for 2000 år siden.

Arbejdet med teksterne gennem de fire trin Lectio (læsning), meditatio (reflektion), oratio (bøn) og contemplatio (en hvilen i det, vi lige har gennemgået) glider over i aftenens bøn. Vi afslutter aftenen med udveksling i gruppen, hvor det er muligt at dele indsigter, erfaringer og erkendelser.

2. onsdag i hver måned kl. 16.00 – 19.00.
Nymarks Allé 378, 8320 Mårslet.
6 – 10 deltagere.
Pris: 150 kr. pr. gang. Betaling ved døren – mobilepay/kontant. Tilmelding: Ingen.
Start onsdag d. 11. marts 2020.

VESPER – SALMESANG

Alle der har sunget i kor ved, at der sker noget magisk, når man synger sammen. Man bliver glad i låget og rolig i kroppen, når man bruger stemmen og åndedrættet. Og man får en følelse af at være en del af noget meget større end sit eget lille selv. Sangen giver os vinger og gør det muligt at bevæge hjertet ubesværet til en følelse af dyb erkendelse og samhørighed.

Sangen bliver bøn, når vi fordyber os i sætninger fra hellige tekster eller salmer og bærer vores intention ud i verden på enkle melodier. Vi manifesterer på den måde vores tro med stemmen, så den bliver mere synlig og håndgribelig for os selv.

Det er ikke kor- eller skønsang det handler om her. Der kræves absolut ingen sangtekniske færdigheder. Kun ønsket om at udforske en kristen visdomsøvelse, der åbner hjertet til erkendelse af vores egne iboende kvaliteter og visdom.

3. onsdag i hver måned kl. 16.00 – 19.00.
Nymarks Allé 378, 8320 Mårslet.
6 – 10 deltagere.
Pris: 1500 kr. Betaling på mobilepay/bankkonto.            Tilmelding: På sms/mail senest en uge før start.
10 gange med start onsdag d. 18. mart 2020.

VESPER – CENTRERENDE BEVÆGELSE OG DANS

“We can dance our prayers and sweat our pain.”      Gabrielle Roth

At lytte til vores eget åndedræt – udvidelse, afslappelse, pause – er at lytte til livets rytme. Ud af den fødes pulsen, og sammen danser de to i evige synkoper livets skabende dans. I det store perspektiv er det Skaberens dans med det skabte.

Når vi lærer at lytte til og hvile i vores egen indre rytme og bevæger os med den som centrum, er kroppen i bøn. Vi udtrykker og manifesterer vores kvaliteter og intention gennem vores kropslige udtryk, når det udspringer fra vores dybeste, individuelle kvaliteter. Dette er hellig eller sacred dance.

Denne form for bevægelse/dans forudsætter ingen kropslige færdigheder, kun ønsket om fordybelse med kroppen som guide. Det er dansen og bevægelsen som en indre visdomsvej, vi søger ved at lade os danse indefra.

4. onsdag i hver måned kl. 17.00 – 20.00.
Sted oplyses ved tilmelding.
10 – 12 deltagere.
Pris: 1500 kr. Betaling på mobilepay/bankkonto.            Tilmelding: På sms/mail senest en uge før start.
10 gange med start onsdag d. 25. marts 2020.

Helle Hessellund
Nymarks Allé 378
8320 Mårslet

Følg mig