NATURTERAPI

Hvorfor blive inde, når alt håb er ude!

Grundtanken i naturterapi er, at vores krop og psyke i vid udstrækning er i stand til at helbrede sig selv. Når vi tilbringer tid i den ydre natur, så stimuleres vores sundhed og velbefindende. Samtidig får vi mulighed for at undersøge og udfolde vores indre natur. Når vores indre og ydre natur er i balance, fremmer vi vores selvhelbredende kræfter.
I vores kultur bevæger vi os imidlertid længere og længere væk fra den balance i et forsøg på at honorere de ydre krav, vi stilles overfor. Stress, depression, angst, selvskadende adfærd og en hel palette af livsstilssygdomme som blodpropper, forhøjet blodtryk, diabetes, cancer, gigtsygdomme, autoimune sygdomme, rygproblemer osv osv fortæller en tydelig historie om vores almene sundhedstilstand.

Resultaterne fra en stadig voksende forskning på området, bekræfter det, vi allerede ved, og som man har vidst i årtusinder i forskellige kulturer rundt omkring i verden. Vi ved godt, at vi får det bedre efter en gåtur i frisk luft i naturen. I Kina har man i årtusinder arbejdet med folkesundheden gennem Tai Chi og Qi Gong, som er træningsformer inspireret af og udført i naturen. I Japan har man gennem buddismen en stærk tro på menneskets samhørighed med naturen, hvilket de mange tempelhaver er eksempler på. I det antikke Grækenland sendte man hjemvendte soldater på rekreation i naturen. I USA sendte og sender man i nogle stater soldater med med PTSD i haveterapi. Og i Sverige er man langt fremme med forskning i og anlæggelse af terapihaver.

Japansk forskning viser, hvordan og hvorfor ophold i naturen styrker immunforsvaret. De kalder det ’naturbadning’, og udtrykket hentyder til, at når vi opholder os i naturen, ’bader’ vi helt konkret i de essentielle olier, som træerne udskiller. Vi optager dem i organismen under opholdet i naturen, og efterfølgende er der er målbare bedringer på især alvorlige stress-symptomer, men også på en lang række andre livsstilssygdomme. Forskningen viser, hvorfor ophold i naturen styrker immun-forsvaret, virker smertelindrende og har en positiv effekt på fysiske og psykiske lidelser.
I naturterapi lærer du, hvordan du genopretter balancen mellem den ydre og din indre natur, og hvordan du kan stimulere de potentialer den balance rummer.
Så hvorfor blive inde, når alt håb er ude!

Helle Hessellund
Nymarks Allé 378
8320 Mårslet

Følg mig