Uddannelser

Jeg er uddannet Psykomotorisk Terapeut i 1998 og har siden arbejdet indenfor det specialpædagogiske felt med børn med særlige behov, med personalepleje, som handicaphjælper og som kropsterapeut i min egen klinik. Uddannelsen er en 3,5 årig batcheloruddannelse, som kombinerer elementer fra fysioterapeut-, ergoterapeut-, pædagoguddannelsen og psykologistudiet. I Norge og andre europæiske lande er den en gren af fysioterapiuddannelsen. Uddannelsen har sin egen manuelle behandlingsform, som, kombineret med kurser og uddannelse i meditation, healing og terapi, er mit grundlag i kropsterapien. Den psykomotoriske bevægelsespædagogik, fri bevægelse, danner grundlaget for mine kurser i dans og bevægelse.

Bøn

Min baggrund for at undervise i bøn har rødder tilbage til mit møde med et fransk cistercienserkloster i 1984. Her efterlevede man en meget økumenisk udgave af katolicismen, stærkt inspireret af Lanza del Vasto, som var en af Gandhis diciple, og den amerikanske trappistmunk, Thomas Merton. Jeg opholdt mig her i kortere og længere perioder igennem de følgende 13 år. Jeg  følte mig hjemme i stilheden og dagligdagen med arbejde, bøn, meditation og fordybelse. Efterhånden blev jeg indført i arbejdet med den stille bønspraksis og lectio devina, som kort fortalt handler om at lære at læse biblen og andre hellige skrifter med hjertet i stedet for intellektet. Senere hen, under fødslen af min ældste søn, lærte en nærdødsoplevelse mig, at man ikke nødvendigvis behøver at dø, for at eksistere i visheden om Guds nærhed. Både døden og livet kan være en tryg overgivelse ind i tillid, og at det igennem en bønspraksis er det muligt, at integrere visheden om at hvile i Gud i en ganske almindelig hverdag.

Fibromyalgi 

I 2014 fik jeg, efter tre år med kroniske muskel- og ledsmerter, diagnosen fibromyalgi. Dette valgte jeg at se som et vink med en vognstang fra min krop om, at min måde at være i livet på trængte til revision. Smerterne blev min lærermester, som langsomt guidede mig igennem en turbulent periode, efterhånden som jeg blev klar til at lytte. Det har været en proces, der har krævet store mængder tillid, mod, tålmodighed, nænsomhed og vedholdenhed. I dag er jeg smertefri.

Natur 

Det har altid været lige så naturligt for mig at kommunikere med alting i naturen som med mennesker. Som 5-årig det gik op for mig, at det vist ikke var helt normalt, så naturen blev herefter mit hemmelige tilflugtsted. Igennem to perioder med stress/depression/angst og i mit sygdomsforløb med fibromyalgi søgte jeg selvfølgelig også ud i naturen. Jeg oplevede nu som voksen at få muligheden for, på et personligt plan, at få hjælp til heling af min syge krop og sjæl. På et mere generelt plan fik jeg også mulighed for at bevidstgøre, hvad det er i kontakten med naturen, der helbreder, og hvordan det er muligt, at bruge den professionelt i mit arbejde med mennesker ramt af stress, angst, depression, sorg og kroniske smerter. 

At finde vej

Naturen, dansen og bønnen blev det, der åbnede sig som min vej gennem og ud ad stress og kroniske smerter. Og det danner også, sammen med min formelle uddannelse, grundlaget for mit virke som kropsterapeut i dag. Jeg er overbevist om, at det er muligt for alle at finde hver vores individuelle vej gennem de livskriser, der rammer os, hvis vi får hjælp til at lytte og støtte til at turde tro på de svar, der kommer til os indefra – fra vores egen dybeste natur. 

 

UDDANNELSE – KURSER – PRAKSIS

Centrerende bøn

Abbaye Notre Dame de Bonnecombe, Frankrig      

1984 – 1998

Psykomotorisk Terapeut:

Randers Afspædningspædagogiske Seminarium

1995 – 1998

Meditation, healing, selvudvikling

Dan Noltensmeier, Aarhus

1990 – 2003

Gamborg/Mikkelsen, Nr. Snede

2003 – 2010

Gabrielle Roth, 5- Rytmer

Redsted/Uhlemann, Aarhus

2003 – 2022